Tulevaisuus-aiheinen teemapäivä 8.11.2016

videokooste

Luostarivuoren lukiossa järjestettiin teemapäivä, joka koostui monista erilaisista pisteistä, joissa pohdittiin tulevaisuutta ja menneisyyttä. Luostarivuoren teemapäivän mediaryhmän toimittajat Julia Närhi ja Suvi Saarni kävivät tutustumassa pisteisiin ja tarkkailemassa ryhmien toimintaa. Koulun ulkopuolelta tuli monia asiantuntijoita esittelemään omia aiheitaan koulumme opiskelijoille. Myös koulumme opettajat osallistuivat innostuneesti ryhmien toimintaan.

Astuessamme sisään luokassa soi Euroopan kansallishymni. Ensimmäiseksi tutustuimme EU:n tulevaisuutta käsittelevään ryhmään. Kun musiikki loppui, taululle ilmestyi muita EU:n symboleita, joiden tarkoituksena oli esitellä EU:n yhtenäisyyttä. Opettaja ei malttanut olla kommentoimatta, vaan kertoi omia lisäyksiään aiheeseen liittyen. Asiantuntija korosti luokan edessä Euroopan tunnuslausetta: ”Moninaisuudessa yhtenäinen.” Seuraavaksi opiskelijat saisivat simuloida EU:n toimielimien päätöksentekoa.

Siirryimme seuraavaksi seuraamaan luentoa innovaatiosta ja markkinoinnista. Aulassa kävi kova kuhina, kun asiantuntija Innokampukselta kutsui opiskelijoita eteen esittämään omia ajatuksiaan innovaatiosta. Kaksi poikaa uskaltautui eteen ja rohkeasti jakoivat omat mielipiteensä asiasta: ”Innovaatio on tärkeää, ettei jäätäisi paikoilleen.” Pojat korostivat myös nuorten omia ajatuksia ja ideoita maailman parantamiseksi.  Myös toinen ryhmä esitteli ajatuksiaan kouluprojekteista, jotka innostaisivat nuoria ideoimaan ja viemään ajatusta eteenpäin. Kun ryhmäesitykset olivat ohi, siirryimme seuraavaan pisteeseen.

Luokassa 19 sairaalassa toimiva erikoislääkäri luennoi työstään. Opettaja kysyi vieraalta lääkärisarjojen realistisuudesta. ”Amerikkalaisissa lääkärisarjoissa on liikaa touhotusta,” vastasi vieraamme naurahtaen. Hän avautui myös omista kokemuksistaan ja ammattinsa riskeistä vaikeisiin leikkauksiin liittyen. Juuri ennen lähtöä seuraavaan pisteeseen vieraamme painotti, että työhön oppii tekemällä.

Seuraavaksi saavuimme pisteelle, jossa kerrottiin kierrätyksestä. Saavuimme valitettavasti juuri hetkellä, jolloin opiskelijoita jaettiin ryhmiin tutustumisretkiä varten. Ryhmät lähtivät Topinojan jätekeskukseen ja Ekotorille. Haastattelimme kuitenkin Lounais-Suomen Jätehuollon asiantuntijaa, joka kertoi meille ryhmän toiminnasta ennen tuloamme. He olivat tutustuneet lajitteluun, kierrätykseen ja ympäristökuormitukseen. Asiantuntijan päämääränä oli nostaa koulumme opiskelijoiden tietoisuutta asioista, jotka olisivat yhteisen ympäristömme hyväksi.

Ympäristöasioista siirryimme Suomen 100-vuotisen historian tutkimiseen tilastokeskuksen kilpailun merkeissä. Opiskelijat jaettiin ryhmiin, jotka koostuivat kaikista ikäluokista. Heidän tavoitteenaan oli osallistua tilastokilpailuun, jossa he loivat haluamastaan aiheesta tilastojulisteen. Ennen tuloamme heille oli esitelty muun muassa tilastoa bingosta kiinnostuneiden ikäjakaumasta ja kuinka kaukaa he tulevat pelaamaan bingoa. Jätimme opiskelijat tekemään ryhmätöitään ja siirryimme seuraavaan pisteeseen.

Kuvataideluokan pöytien ympärillä oli paljon opiskelijoita askartelun kimpussa. Haastattelimme ikätovereitamme ja kyselimme heidän päivän tehtävästään. Heidän oli luotava rajoja rikkoja tulevaisuuden koti. Haastateltavien tavoitteena oli luoda talo, jossa olisi paljon valoa, mutta ilman sähköä. He huomioivat taloa suunnitellessaan tilankäytön ja ympäristöystävällisyyden. Meille kerrottiin myös luennosta, jossa esiteltiin erilaisia taloja, niiden muotoja sekä mahdollisuuksia rakentaa tulevaisuudessa. Yksi haastateltavistamme oli parhaillaan kehittämässä monimutkaisen näköisiä kierreportaita kuumaliiman avulla. Jätimme ahkerat opiskelijat töidensä äärelle ja siirryimme lounaalle.

Ravitsevan kouluruoan jälkeen menimme seuraamaan luokassa 1 järjestettyä vapaaehtoistyön esittelyä.  Pienemmät ryhmät muodostettiin eri-ikäisistä opiskelijoista ja heidän tavoitteenaan oli luova ongelmanratkaisu opettajien antamista aiheista. Kysymyksiä olivat esimerkiksi, millaisessa tulevaisuuden yhteiskunnassa opiskelijat haluaisivat elää ja mitkä ovat nuorten vaikuttamismahdollisuudet koulussamme. Opiskelijat keskustelivat aiheista innokkaasti, ja me haastattelimme muutamaa opiskelijaa. Eräs opiskelijoista mainitsi aiheen olevan erittäin tärkeä ja että olisi myös keskeistä, että tavalliset ihmiset saisivat vaikuttaa enemmän ilman luokittelua varallisuuden perusteella. Vastaus tulevaisuuden yhteiskunnan kysymykseen tuli kahdelta opiskelijalta ytimekkäästi: ”Tasa-arvo!” Kuulemma myös amerikkalainen vaihto-oppilas oli pitänyt esitelmän vapaaehtoistyöstä Yhdysvalloissa, mikä oli varmasti kiinnostavaa kuunneltavaa.

Viimeisenä oli vuorossa meidän mielestämme tärkein ja ajankohtaisin piste. Pisteellä käsiteltiin nuorten työelämää ja siihen siirtymistä. Ennen tuloamme oli annettu työnhakuvinkkejä ja avustettu CV:n teossa. Saapuessamme luokkaan opiskelijat työstivät ohjeiden mukaista ansioluetteloa. Yksi opiskelija kertoi mielipiteensä tästä tärkeästä asiasta sanoen, että työnhaku on kaikille yhtä vaikeaa. Näiden viisaiden sanojen jälkeen kierroksemme päättyi.

Mediaryhmässä meidän lisäksemme toimi valokuvaajia ja haastattelijoita. Ryhmämme aikaansaannoksia voitte seurata koulumme kotisivuilta ja sieltä avautuvalta Instagram-tililtä.

Oli kiinnostavaa seurata kaikkia pisteitä hetken, ja saimme hyvän yleiskuvan siitä, mitä koulumme teemapäivällä tavoitteli. Iso kiitos kaikille asiantuntijoille, jotka tulivat esittelemään meille aiheitaan ja opettajille, jotka tekivät tämän mahdolliseksi.

Julia Närhi 14C ja Suvi Saarni 14D

 

Haastattelut: Helmi Sundholm 15D ja Sanni Eeva 15A

  1. Mikä oli mielenkiintoisinta aiheessanne?

Silja Järvi:

– Perusjuttujen kertaaminen. Esimerkiksi miten EU liittyy historiaamme.  (EU – tulevaisuus)

Lauri Korpinen:

– Saada oppia miten joitain asioita olisikin pitänyt kierrättää eri tavoin. (Kaikki kiertää)

Charlotta Andersson, Maria Mahkonen ja Jussi Leino

– Käsillä tekeminen. (Tulevaisuuden koti)

Janina Hellman

– Nuoret ja työelämä -teema oli hyödyllinen ja mielenkiintoinen, sillä aihe koskee kaikkia. Tietoja ja taitoja, joita teemapäivänä kävimme, joutuu tulevaisuudessa hyödyntämään.  (Nuoret ja työelämä)

Linda Kaivonen

– Alussa ollut luento sekä markkinointi ylipäätänsä. (Innovaatio & markkinointi)

Marko Savolainen

– Jätteenpolttolaitoksen toiminta. (Kaikki kiertää)

  1. Mitä uutta opit?

Heidi Mäkitalo

– EU:n historia ja sen budjetointi. Tajusin myös, miten kaikki tämä liittyy aiemmin opittuun. (EU-tulevaisuus)

Silja Sing, Tuulevi Kuisma, Roosa Reijonen ja Margaretha Lindroos

– Plan- järjestön toiminnasta sekä tyttöjen oikeuksista. (Vapaaehtoistyö nyt & tulevaisuudessa)

Kalle Paasio

– Vähemmällä puhumisella pötkii pitkälle. (Työelämä & nuoret)

Lauri Vasa

– Suomi on huippu tilastojen teossa. (Suomen historia)

Helmi Henell

– Miten tilastoja luodaan sekä tilastokeskuksesta yleisesti. (Suomen historia)

Aino Pelto, Emma Wuokko ja Ella Laine

– Ensiaputaidoista. (Urheiluvammat)

Oliver Vahokoski

– Miten innovaatiota kehitetään. (Innovaatio & markkinointi)