Tutorit

Tutorit ovat tehtäväänsä koulutettuja lukion kakkosluokkalaisia ja he
• tukevat ja auttavat lukion aloittavia opiskelijoita koulunkäyntiin liittyvissä käytänteissä
• ryhmäyttävät uusia opiskelijoita
• esiintyvät vanhempainilloissa ja esittelyillassa
• kertovat lukio-opinnoista yhdeksäsluokkalaisille.

Tutorien ohjaajina toimivat opinto-ohjaajat.

Tutorit.