Ylioppilastutkinto

Keväällä 2022 tai sen jälkeen aloitetut tutkinnot:

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta, joista kaikille pakollinen on äidinkielen ja kirjallisuuden koe tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus –koe. Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä:

matematiikka
toinen kotimainen kieli
vieras kieli
reaaliaine.

Vähintään yhdessä kokeessa on suoritettava vaativamman tason koe, siis A-tason pitkä kieli tai pitkä matematiikka. Ylimääräisistä kokeista saattaa olla hyötyä lisäpisteinä pyrittäessä jatko-opintoihin tai hylätyn kokeen kompensaatiossa.

Tutkintoon vaadittujen viiden kokeen lisäksi kokelas voi suorittaa yhden tai useamman muun kokeen. Kokelas voi halutessaan suorittaa eri oppimäärien kokeita samassa tutkintoaineessa. Saman aineen eri oppimäärien kokeet voidaan kuitenkin laskea suoritukseksi vain kerran, esimerkiksi lyhyt ja pitkä matematiikka tai evankelisluterilainen uskonto ja ortodoksinen uskonto. Kukin koe laaditaan kyseisen aineen pakollisten ja valtakunnallisten syventävien opintojen oppimäärien  mukaisesti. Tutkinto pitää suorittaa enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana.

Ennen kevättä 2022 aloitetut tutkinnot:

Ylioppilastutkintoon on kuuluttava vähintään neljä koetta, joista kaikille pakollinen on äidinkielen ja kirjallisuuden koe tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe. Kolme muuta koetta valitaan vapaasti seuraavasta ryhmästä:

toinen kotimainen kieli
vieras kieli
matematiikka
reaaliaine.

Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. Vähintään yhden pakollisista kokeista tulee olla vaativampi koe tai toisen kotimaisen kielen kokeena suoritettu äidinkielen koe. Tutkintoon saa kuulua vain yksi koe samassa oppiaineessa. Kukin koe laaditaan kyseisen aineen pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien oppimäärien mukaisesti. Tutkinto pitää suorittaa enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana.

Ilmoittautuminen kevään 2024 ylioppilastutkintoon:

Lukion opiskelijat ilmoittautuvat rehtorin ohjeiden mukaisesti Wilma-lomakkeella. Lisätietoa ilmoittautumisesta saa keväällä pakollisessa yo-infossa.

Lukiosta jo valmistuneet ylioppilaskokeen uusijat tai täydentäjät ilmoittautuvat toimittamalla allekirjoitetun ilmoittautumislomakkeen 31.5.2024 mennessä koulusihteerille kansliaan.