Kurssitarjotin

Kemian tunnilla.Luostarivuoressa on yo-kirjoitusaineissa paljon lukiokohtaisia kursseja, joilla syvennetään osaamista peruskurssien asioista. Tällaisia ovat esimerkiksi äidinkielen monilukutaitoa kehittävät kurssit, matematiikan syventävät ja kertaavat kurssit, luonnontieteiden työkurssit ja vieraiden kielten kirjoituskurssit. Järjestämme vuosittain myös oppiainerajat ylittäviä reaaliaineiden kursseja. Esimerkkinä mainittakoon uskonnon ja historian yhteinen kurssi ”kriisit ja media” sekä biologian ja kemian yhteinen kurssi ”biokemia”. Kurssien lisäksi luostarivuorelaiset voivat lähteä opintomatkoille tai osallistua opiskelijavaihtoon.