Opiskelu

 

Luostarivuoren Lyseon lukio on yleislukio, jonka kurssitarjonta mahdollistaa opiskelijoille laajan yleissivistyksen. Kannustavassa ilmapiirissä lukiolaisemme oppivat omatoimiseen työskentelyyn ja tieteelliseen ajatteluun. Luostarivuorelaiset ovat saavuttaneet sekä huipputuloksia ylioppilaskirjoituksissa että saaneet erinomaisen pohjan jatko-opinnoille. Lukiossamme vaalitaan lukion perinteitä nykyaikaa tai opiskelijoiden tulevaisuutta unohtamatta. Opiskelijat osallistuvat moniin yhteisiin tapahtumiin ja juhliin, mikä vahvistaa yhteisöllisyyttä. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi ykkösten yökoulu, musiikkiproduktio JaSeSoi, opiskelijoiden järjestämä joulujuhla sekä penkkaripäivän perinteinen kielojuhla, jossa abiturientit jättävät arvokkaasti jäähyväiset opettajilleen ja nuoremmille opiskelijoille.

Yhdessä opimme oivaltamaan mikä on tärkeää. Tiedostaessasi olennaisen selviydyt sinulle annetuista tehtävistä ja opit helpommin uutta. Ole oma itsesi ja löydä vahvuutesi.

Opiskelun iloa!

Kuvataiteen tunti.