Kuvataiteen koulukohtaiset kurssit

KU05 Nykytaiteen työpajassa tutkitaan nykytaiteen näkökulmia elämään ja maailmaan. Tehtävien avulla oma luovuus ja kokeilunhalun kehittyvät. Harjoitustyöt toteutetaan rakentaen, kollaasein, valokuvaten, videoiden jne., eri tavoin kuin perinteisesti piirtämällä ja maalaamalla.

 

 

KU06 Arkkitehtuurikurssi rakentuu oman pientalosuunnitelman ympärille; tehdään pohjapiirrokset, julkisivut ja kolmiulotteinen havainnekuva. Pientaloprojektin kautta hahmottuvat toiminnallisuus, käytännöllisyys, esteettisyys sekä ympäristön huomioiminen.

 

 

KU07 Väri ja maalaus -kurssilla kehitetään väri-ilmaisua ja harjoitellaan eri maalaustekniikoilla, tutustutaan väriteorioihin, väripsykologiaan ja eri taiteenkausien värinkäyttöön.

 

 

KU08 Ihminen: piirtäen ja muotoillen. Kurssilla kehitetään piirustustaitoa keskittyen ihmiseen. Pääpaino on havaintoon pohjautuvissa töissä, tietenkin myös vapaampaa ilmaisua ja luovuutta.

 

 

KU09 3D-suunnittelu Tavoitteena on kolmiulotteisen ajattelun kehittäminen 3D -ohjelmalla. Kurssi perustuu SketchUp -ohjelmaan. Se soveltuu arkkitehtuurin, sisustuksen ja esinesuunnittelun apuvälineeksi. Ohjelmalla luodaan erilaisia tiloja, esineitä ja maisemia, vaikkapa elokuvalavastus.

 

 

KU10 Muotoilu ja design Tavoitteena on muototajun kehittäminen ja esineisiin liittyvän estetiikan ymmärtäminen sekä oman luovuuden kehittäminen esinesuunnittelun ja sisustuksen alueella. Saviesineiden muotoilua, rakentamista, suunnitelmia paperille, 3d-suunnittelua jne.

 

 

KU11 Piirustus ja maalaus kurssilla kehitetään piirtämistä, maalaamista ja havainnointia eli kokeillaan erilaisia tapoja piirtää ja maalata (ääriviiva, varjostus jne.) ja niihin soveltuvia välineitä. Piirtämistä havaintojen pohjalta (mittasuhteet, havainnointitekniikat, perspektiivi) ja välineistä nousevaa luovaa ilmaisua (tussi, hiili, pastelli, lyijykynä, akvarelli jne.).

 

 

KU12 Digitaalinen kuvankäsittelyn idea on löytää kuvankäsittelystä luovuus visualisointiin, ei kaikkien teknisten erikoisuuksien opettelu. Tehtävätyyppeinä esim. lehden kansi, kirjan kansi, musiikkijuliste jne.

 

 

KU13 Valokuvaus Paneudutaan valokuvauksen ilmaisuun reportaasien ja sommittelu/valaistusharjoitusten avulla. Vapaa-aikana kuvataan harjoituksia ja oma projekti. Kuvankäsittelyä käytetään kuvien paranteluun ja uusien kokonaisuuksien tekemiseen.

 

 

KU14 Elokuva Kurssilla tutkitaan elokuvaa taiteellisena, kulttuurisena ja aikakautensa sekä ohjaajan persoonallisena ilmaisukeinona. Keskitytään enemmän eurooppalaiseen ohjaajaelokuviin kuin Hollywoodin tuotoksiin. Mikäli ryhmä päättää, tehdään ryhmissä lyhytelokuvia, jolloin analysointi- ja katseluosuus jätetään pieneksi.

 

Matkat kotimaassa ja ulkomaille

Kulttuurimatkat liittyvät oleellisesti uusien näkökulmien ja oivallusten kartuttamiseen.