Opiskeluhuolto

Lukion opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä. Ongelmien ennaltaehkäisy ja ripeä puuttuminen ongelmiin ovat tärkeitä. Lukiossamme toimii yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, johon kuuluu rehtori, opettajajäsen, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori sekä vanhempien ja opiskelijoiden edustajia. Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä suunnittelee ja toteuttaa ennaltaehkäisevää opiskeluhuoltotyötä.

Yksittäisen opiskelijan asioita käsitellään pedagogisissa kokouksissa, joihin voidaan opiskelijan ja hänen huoltajansa lisäksi kutsua hoidettavan asian kannalta tärkeitä asiantuntijoita.