Opiskelun tuki

Lukiossa opiskelija on vastuussa opintojensa etenemisestä ja asioidensa hoitamisesta. Ongelmia ei kuitenkaan tarvitse kantaa yksin, vaan opiskelijan kannattaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kääntyä aineenopettajan, ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan, terveydenhoitajan tai rehtorin puoleen.

Opinto-ohjaaja
Heidi Autero
puh. (044) 907 4404
Opinto-ohjaaja
Mari Salminen
puh. (044) 907 4412

 

Terveydenhoitaja
Annina Tanninen
puh. (050) 594 7192
Lukion psykiatrinen sairaanhoitaja
Maarit Kostiander
Koulukuraattori
Sanna Pohjola
puh. (040) 184 6218

 

Lukion erityisopettaja
Heli Ketovuori
puh. (040) 663 3294
Lukion erityisopettaja
Niina Stedt
puh. (044) 907 4675
Opintopsykologi
Sanna-Maaria Rautava
puh. (040) 809 4416