Tule opiskelemaan Luostarivuoren Lyseon Lukioon

Anni Kallio, Pinja Orvasto ja Nella Lehto osallistuivat ylioppilaskirjoituksiin vastaten filosofian, psykologian ja yhteiskuntaopin kokeeseen. Heidät palkittiin omassa aineessaan yhtenä valtakunnan parhaimmista vastaajista. Anni, Nella ja Pinja kertovat, että syy valita juuri ”se oma” aina liittyi luonnollisesti motivaatioon – he valitsivat kirjoitettavan aineen niiden aineiden joukosta, jotka kiinnostivat eniten. On helpompi jaksaa lukea kirjoituksiin, kun saa lukea ainetta, josta pitää ja josta on kiinnostunut. Hyvällä ylioppilaskokeen arvosanalla on merkitystä myös jatko-opintojen kannalta, siksi on hienoa, jos ylppäreissä myös menestyy. Anni, Pinja ja Nella kertovat, että Luostarivuoren Lyseon lukion opetus on auttanut heitä saavuttamaan korkeat tavoitteet. Lukiossa on opiskelija- ja opiskelumyönteinen henki, joka on tukenut ja innostanut myös heitä. Ilmapiiri opiskelijoiden kesken on kannustava ja muiden innostus tarttuu – kavereilta ja opettajilta saa tukea tarvittaessa. Opettajat eivät lannista vaan Pinjan sanoin ”Nostavat ylöspäin ja rohkaisevat.” Tuntuu siltä, että töitä tehdään yhdessä. Parhaiten henkeä kuvaa kenties kannustavuus – kaikkia kannustetaan, kaikki saavat tarvittaessa apua ja tukea. Luostarivuoren Lyseossa ymmärretään, että opiskelijoilla on erilaisia toiveita ja tähtäimiä tulevaisuutensa suhteen ja jokaista autetaan löytämään oma tiensä. Luostarivuoren lukion ja Lyseon lukion yhdistyminen on Annin, Nellan ja Pinjan mielestä tuonut paljon uutta ja hyvää mukanaan. Muutos on ollut positiivinen. Uudet ihmiset ja mahdollisuudet valita kursseja laajemmasta kurssivalikoimasta ovat etuja, jotka yhdistyminen mahdollisti. Nyt on mahdollisuus perehtyä itseä kiinnostaviin asioihin entistä syvemmin. Erilaiset ihmiset ja erilaiset näkemykset asioista ovat myös avartaneet käytyä keskustelua ja tehneet monen asian käsittelystä mielenkiintoisempaa. Vinkkinä lukiota aloittavalle opiskelijalle tytöt korostavat keskittymisen merkitystä. Ei niinkään ole merkitystä sillä, kuinka paljon opiskelee tai lukee, mutta kun tekee töitä, niin keskittyy siihen kunnolla. On hyvä tarkistaa, että ymmärtää lukemansa tai tekemänsä. ”On hyvä olla yleisesti utelias ja kiinnostunut asioista.”, toteaa Nella. Tietoa saa muualtakin kuin koulusta, kuten keskusteluista ihmisten kanssa tai uutisista, ja jos on utelias tai kiinnostunut eri asioista niin pääsee jo pitkälle. Opiskelu vain opiskelun vuoksi, varsinkin jos kokee sen pakkona, ei tyttöjen mielestä ole järkevää. On hyvä löytää oma motivaationsa ja mielenkiinnon kohteensa, sillä sen avulla jaksaa paljon paremmin. Tervetuloa meille lukioon! Katso myös lukiomme Facebook –sivut.