JaSeSoi

JaSeSoi to 20.12.2018 Työväenopiston UP-salissa klo 11.45 ja 13.00

Ryhmäjako:

klo 11.45 konserttiin

Nämä ryhmät ruokailevat normaalisti aikataulun mukaan, paitsi klo 11.30 ryhmä ruokailee jo 11.15. Oppi-tunnin sijaan mennään klo 11.45 UP-saliin, jossa Konsertti I klo 11.45-12.45, juhlan jälkeen pidempi väli-tunti, 6-palkin tunnin paikalla pidetään 5-palkin tunti klo 13.15-14.30.

RUA 2.2, PNY 21
YK 1.1, JLA 20
PS5.2, KVA 15
MU2.3, TNO 27
KU2.2, EMI 33
RUB 12.2, JNU 38
RUB 18.3, GBA 24
ÄI 11.1, MER 10
ÄI 9.7, MHA 33
MAA 14.3, OKÄ 14
MAA 11.1, TOI 27
FY 5.2, HAN 22
FY1.7, HIS 34

(yht. 318)

klo 13.00 konserttiin

Näillä 5.palkin ryhmillä tunti 11.15–13.00 normaalisti (lopetus niin, että ryhmät ehtivät työvikselle), ruokai-lut normaalisti suunnitellun mukaan.
Tämän jälkeen näiden ryhmien konsertti UP-salissa klo 13.00–14.00, Juhlan jälkeen pidempi välitunti, jos tunteja 8-palkissa, muuten kotiin.

ENA 2.7, ESA 34
TE1.5, EGS 31
BI1.6, AHA 36
RUB 15.4, JSA 31
PS4.2, LNI 22
HI3.5, ESU 30
HI 3.2, KYK 32
FI 2.4, ILI 27
ENA 9.6, SVA 35
BI 5.1, IPA 7
(yht 285)

HUOM! 6-palkin tunteja ei ole. 8-palkin tunnit normaalisti!